របៀបបង្កើត សំលេងរោទិ៍ (Ringtone) ដោយខ្លួនឯងសំរាប់ទូរស័ព្ទ iphone

តើអ្នកចង់បង្កើត សំលេងរោទិ៍ (Ringtone) ដោយខ្លួនឯងសំរាប់ទូរស័ព្ទ iphone ដែរទេ?

តើអ្នកចង់ប្រើបទចម្រៀង mp3 ដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើជា សំលេងរោទិ៍ (Ringtone) ដែរទេ?

តើអាចបង្កើត សំលេងរោទិ៍ (Ringtone) ដោយខ្លួនឯងសំរាប់ទូរស័ព្ទ iphone ដោយរបៀបណាទៅ?

អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iphone ពិតជាមិនពេញចិត្តនូវចំនុចតិចទួចរបស់ iphone ដែលវាមិនអាច ប្រើប្រាស់បងចម្រៀងmp3 ដែលមាននៅក្នុង iphone ធ្វើជាសំលេងរោទិ៍ (Ringtone) ផ្ទុយទៅវិញ ទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតគេអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការដាក់ជាសំលេង រោទិ៍នេះ។ iphone គឺអញ្ចឹង គាត់ធ្វើ អ្វីៗច្រើនតែខុសគេអញ្ចឹងហើយ មិនចាំបាច់សួរគាត់ថាហេតុអ្វីទេ?ថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយ។ ប៉ុន្តែក៏មានវិធីសាស្រ្តខ្លះអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ សំលេងរោទិ៍ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បានដែរ។ ទីមួយវិធីត្រូវច្បាប់ហើយងាយស្រួល សំរាប់អ្នកមានលុយ ដោយគ្រាន់តែអ្នកចូរទៅទិញ Ringtone តាមរយះ iTunes ។ ទីពីរ វិធីខុសច្បាប់សំរាប់អ្នកមិនចង់អស់លុយ ដោយគ្រាន់តែ download ringtones តាមរយះ Cydia។ Cydia មានតែនៅលើទូរស័ព្ទ iphone ដែលបាន Jailbreak តែប៉ុណ្ណោះ។ វិធីចុងក្រោយ ដែលជាវិធីមួយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយ អាចប្រើបានទាំង iphone ដែលមិនទាន់ Jailbreak និង បាន Jailbreak ហើយនោះដែលអ្នកអាច បង្កើត សំលេងរោទិ៍ (Ringtone) ពីបទចម្រៀង MP3 ដែលអ្នកចូរចិត្ត ក្នុង កុំព្យូទ័ររបស់ បន្ទាប់មក Copy វាទៅប្រើក្នុង iphone តាមរយះ iTunes។ សំលេងរោទិ៍ RingTone នេះអាចមានរយះពេលវែងបំផុត ត្រឹម 30វិនាទី នេះជា Sstanddar iphone ringtone។

1 តើយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះសំរាប់បង្កើត Ringtone?

ងាយស្រួលបំផុតក្នុងការបង្កើត ringtones ជាមួយកម្មវិធី iRinger សំរាប់កុំព្យូទ័រ ដែលប្រើប្រាស់ OS Window។ កម្មវិធីនេះអ្នកអាច download វាបានដោយចុចត្រងនេះ ឬក៏ចូរទៅកាន់ http://www.iringer.net/។ កម្មវិធីនេះអាចប្ រើប្រាស់បាន ដោយ មិនចាំបាច់ Install ដោយគ្រាន់តែប្រើធម្មតា ជាមួយ “iRinger.exe”។

2 របៀបបង្កើត Ringtone ពីបទចម្រៀង MP3

ក. ចាប់ផ្តើមបើក កម្មវិធី iRinger (iRinger.exe)។

ខ. ចុចលើ “IMPORT” button បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស បទចម្រៀង mp3 ពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដែលអ្នកចង់ បង្កើត Ringtone មិនចាំបាច់បារម្ភពី ថា mp3 មានទំហំប៉ុន្មាននោះទេ ។

គ អាចចាប់ផ្តើមរៀបចំកែ Ringtone បន្ទាប់ជ្រើសរើស mp3 ហើយ។

ឃ កំនត់ Ringtone ចាប់ផ្តើមពីចំនុចណា ដល់ ចំនុចណាពី mp3 ដោយប្រើ button ឆ្វេង ស្តាំរបស់ mouse

ង ចាក់ Ringtone សាកល្បងមើល ដោយប្រើ “PREVIEW” button

ច កំនត់សំលេងរោទិ៍លឺខ្លាំង ឬក៏ខ្សោយ

ឆ បន្ទាប់ធ្វើតាមចំនុចខាងលើចប់ អ្នកអាចចុច button “EXPORT” ជ្រើសរើសកន្លែងដែលអ្នកចង់ Save Ringtone ដាក់ ឈ្មោះ រួចអស់ហើយចុច Export to iTunes បន្ទាប់មកចុច button “Go”

ឈ ចុងក្រោយអ្នកនឹងឃើញសារមួយ ថាអ្នកជោគជ័យក្នុងការ នាំចេញExport  ចុច OK

3 របៀប upload សំលេងរោទិ៍ថ្មី ចូរទៅក្នុង iphone

1 ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ iphone នៅកាន់ កុំព្យូទ័ររួចចាប់ផ្តើមបើក iTunes.

2 ចុចលើ iphone នៅផ្នែកខាងឆ្វេង itune ហើយជ្រើសរើសយក Ringtoune Tab

3 ឃើញតារាង Ringtone ថ្មី

4 “Sync Ringtones” ត្រូវប្រាកដ៏ថា Checkbox បាន ធីគ

5បន្ទាប់ពីចុច “Sync” button ហើយអ្នកនិងទទួលបាន Ringtone ថ្មីនៅក្នុង iphone

 ចុងក្រោយចូរទៅធ្វើការកំនត់ Ringtone នៅក្នុង setting របស់ iphone

Open settings

  Click on sounds

   Click on ringtones

    Choose your new ringtone

    Advertisements
    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    តើមានអ្វីកើតឡើងជាមួយGmailទៅ?

    សំរាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Email របស់ក្រុមហ៊ុន Google (gmail) ដឹងដែរឬទេថា តើមានអ្វីខ្លះ កើតឡើងចំពោះ Gmail ដែលជាសេវាកម្ម mail ដ៏ល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុន Googleនេះ? រាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែង តែមើលពណ៌មាន ទំហំ ដែលបានប្រើប្រាស់ Email និងទំហំដែលនៅសល់របស់ក្រុមហ៊ុន google . ជាការពិតការពីមុន gmail ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ 7.5GB ដោយមិនគិតថ្លៃប្រសិនបើចង់ប្រើប្រាស់ ទំហំច្រើនជាងនេះ ត្រូវចំណាយលុយ។ តែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃណាឲ្យប្រាកដ៏ដែរ ប៉ុន្តែដឹង ត្រឹម ថាវាអាចនិងទើបតែទទួលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏មិនដែរ។ នេះជាការផ្តល់ឲ្យយ៉ាងពិសេស របស់ក្រុម ហ៊ុន google ដែលគ្រប់ អ្នកប្រើប្រាស់ Gmail ទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ដល់ទៅទំហំ 10 GB។ នេះមានន័យថា Gmail បន្ថែមឲ្យ 2,5GB . សង្ឍឹមថា Gmail នឹងផ្តល់ទំហំឲ្យកាន់តែច្រើនទៅ ៗជាបន្តទៀត។ ប្រសិនបើ មិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Gmail បន្ថែមទំហំនេះ សូម ប្រាប់ខ្ញុំផង។

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    មិនចាំបាច់Jailbreak ក៏អាចប្រើបានពេញលេញ ដោយមិនអស់លុយ!

    សំរាប់ទូរស័ព្ទ iphone ឬក៏ ipad ដែលបាន upgrade ios 5.1 ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះ ហើយមិនទាន់អាច Jailbreak បាននោះប្រាកដ ជាចង់ Download  កម្មវិធីដែលគិតថ្លៃ យកមក ប្រើប្រាស់ដោយពេញលេញហើយ មិនអស់ប្រាក់ទៀតនោះ ពេលដែលបានអាន អត្តបទនេះ ហើយប្រាកដជាសប្បាយចិត្តជាមិនខាន។ មានកម្មវីធីពីរដែលអាចជាជួយ iphone ipad ដែលមិន ទាន់ Jailbreakនោះគឺ Chomp និង AppsGonefree ។ បញ្ចាក់ការ Download មានរយះពេល កំនត់ ការកំនត់នេះដូចជា Promotion អញ្ចឹងដែរ។

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    New Insight Into How Steve Jobs Thought Different

    Steve Jobs shows off the white iPhone 4 at the...
    A new book says Steve Jobs’ obsession with simplicity was his greatest contribution to Apple.

    After Walter Isaacson’s masterful biography of Steve Jobs and hisHarvard Business Review piece distilling the leadership lessons to be drawn from Jobs’ life, it may be tough to imagine that there is more to be said about Jobs’ leadership genius. But Ken Segall has written a new book, Insanely Simple: The Obsession That Drives Apple’s Success, that offers some intriguing insights from someone who worked closely with Jobs on some of Apple’s most successful ad campaigns.

    Segall is a longtime advertising creative director who collaborated on campaigns at NeXT and at Apple. Part of the team that dreamed up the Think different campaign, he also came up with the name “iMac,” that would lead to the “i” in a series of successful Apple products. In the book, he comes off as one who could withstand Jobs’ unruly temper and frequent outbursts. In fact he claims to have liked Jobs’ directness because, he writes, it led to clear, no-nonsense communication. Segall’s thesis: Jobs’ greatest single contribution was his focus on simplicity. Herewith, some of the leadership lessons Segall says he learned from Steve Jobs.

    Simpler is always better. In the book’s opening anecdote, workers in Apple’s package-design unit have slaved for weeks over new packaging for two versions of the same product. Then they go into a meeting with Jobs, who tells them to forget the two different kinds of packaging. “Just combine them,” Jobs says. “One product, one box.”

    Blunt communication works. Segall describes how Jobs hated a campaign Segall and his team had pitched for the NeXT computer. The art director had used an old-fashioned, hand-illustrated woodcut style. After Jobs rejected the ads, the team quickly put together a new, more futuristic-looking pitch. Jobs liked it, but insisted on going around the table and giving each team member a grade. He gave the art director an “F,” blaming him for the previous blunder and saying, “If you can’t do a better job than that you’re going to have to replace yourself.” Though many people found Jobs’ communication style offensive, Segall insists there is great value in bluntness because it leaves no room for confusion, distraction or complexity.

    Good leaders can compartmentalize. Segall says that Jobs could keep things simple by being immune to attacks. When he came back to Apple in 1997 and banned Mac clones, many customer were extremely upset, and lashed out. Jobs just compartmentalized the criticism and kept on moving toward his goal.

    Small groups work better. Although Apple is a huge company with more than 60,000 employees, Segall says that Jobs insisted on keeping meetings small, restricted to people who would be discussing the topic at hand. There are no spectators in Apple meetings.

    Keep things minimal and move quickly. Segall also worked with IBM,IntelDell and BMW, and he describes the difference between Apple’s mode of deciding on ad campaigns versus Intel’s and Dell’s. When it came to selecting a campaign at Intel, the company would make three different choices, run focus groups, produce all the campaigns, test them with focus groups again, revise them, run them on TV, and test them yet again. At Apple, a small group sits around a table and makes a choice. The contrast with Dell is similar. At Dell, writes Segall, committees pondered possible campaigns for months, with various divisions weighing in and endless conversations about strategies. In Segall’s experience, Apple moved forward quickly, getting approval from Jobs, and putting out a campaign within a month.

    Simple names are superior. One of the most intriguing parts of Segall’s book is his chapter on naming Apple products, where he says simplicity rules. Apple does not hire outside naming experts, instead relying on a small internal team and a group of advertising consultants, including Segall, who came up with “iMac.” Jobs preferred “MacMan.” Segall couldn’t stand the name, with its gender bias, its echoing of the Sony Walkman, and the game Pacman. Segall calmly stuck with “iMac” and suggested it in two separate presentations to Jobs, who finally decided he liked it after silk-screening the name onto a machine to see how it looked. Jobs never thanked Segall but Segall sees the triumph of the name as simplicity winning out over complexity.

    Simplicity is human. Despite the technological complexity of Apple products, the company always describes them not according to their technical specifications, like, say, a five-gigabyte drive on an iPod, but rather, as “1,000 songs in your pocket.” Here Segall concedes how difficult it can be to find a simple way to describe something complex. But he notes that Apple has communicated in a matter-of-fact, non-technical way for 30 years, so that this kind of accessible language is “burned into the system.”

    Simplicity even works in retail. Then there are the Apple stores, which defy big box retailing trends, selling Apple products at full price when Walmart, Best-Buy and Target carry most of the same items at a discount. Segall calls the stores “shrines to Simplicity,” albeit brilliantly designed, made with high-quality materials like Italian floor tiles and stainless steel manufactured in Tokyo. What is simple is the focus on quality, uncluttered and inviting design and fantastic customer service.

    In Segall’s view, the legacy of simplicity that Jobs established is already outliving the company’s co-founder. He calls it a “companywide obsession.” Writes Segall, “Steve instilled the religion of Simplicity deep into the soul of the company, so that Apple could continue to thrive for many years to come.”

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    សារក្នុងឱកាសបើកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នូវ ការជួញដូរមូលបត្រ ក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    iOS 5.1 Software Update

    iOS 5.1 Software Update

    Download icon

    About iOS 5.1 Software Update

    This update contains improvements and bug fixes, including:

    • Japanese language support for Siri (availability may be limited during initial rollout)
    • Photos can now be deleted from Photo Stream
    • Camera shortcut now always visible on Lock Screen for iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS and iPod touch (4th generation)
    • Camera face detection now highlights all detected faces
    • Redesigned Camera app for iPad
    • Genius Mixes and Genius playlists for iTunes Match subscribers
    • Audio for TV shows and movies on iPad optimized to sound louder and clearer
    • Podcast controls for playback speed and a 30 second rewind for iPad
    • Updated AT&T network indicator
    • Addresses bugs affecting battery life
    • Fixes an issue that occasionally caused audio to drop for outgoing calls

    For information on the security content of this update, please visit this website: http://support.apple.com/kb/HT1222

    For more information on: How to update your iPhone, iPad, or iPod touch, please visit this website:  http://support.apple.com/kb/HT4623

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    ចូរបំពេញលេខក្នុងប្រអប់ទំនេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ!

    ចូរបំពេញលេខក្នុងប្រអប់ទំនេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ! តើអ្នកប្រើរយះពេលប៉ុន្មាននាទីក្នុងការធ្វើវា។

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    តើលេខដែលបាត់ជាលេខប៉ុន្មាន?

    តើលេខដែលបាត់ជាលេខប៉ុន្មាន?

    Posted in Uncategorized | Leave a comment

    តើលេខដែលបាត់ជាលេខប៉ុន្មាន?

    ចូររកលេខដែលបាត់ទាំង២ត្រង់សញ្ញា? ហើយបកស្រាយពីអំនាស់អំណានរបស់អ្នកផង។

    Posted in Uncategorized | 2 Comments

    តើលេខដែលបាត់ជាលេខប៉ុន្មាន?

    តើអ្នកអាចដឹងបានទេថា តើIQ របស់អ្នកមានកំរិតប៉ុណ្ណា?

    Posted in Uncategorized | Leave a comment