សត្វ​សេះ​ហៅ​ជោគសំណាង​ហៅទ្រព្យ​លាភ​

ក្រោយពីអានអត្ថបទនេះរួចមកខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្តូរ Wallpaper iphone ខ្ឡួនឯងទៅជារូបសេះ និង សត្វនាំសំណាងទាំងអស់ ក្រែងមានសំណាងនឹងគេនៅថ្ងៃណាមួយ ហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមិត្តភ័ត្តទាំង អស់សាកល្បងប្រើប្រាស់ Wallpaper ទាំងនៅ Computer , Smart Phone ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ផ្នែក ជំនឿខ្លះដូចខាងក្រោមនេះ ជា រូប Wallpaper សំរាប់ iphone:

សូមមើលអត្តន័យរបស់ រូបសេះតាមរយះ link ខាងក្រោម

http://www.cen.com.kh/horoscope/detail_fengsu/ZjZiYjcxYzk1MDB

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s