តើអ្វីជាមហាជ័យជោគ មហាអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរក្រហមទៅ?

ក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហម ចម្រៀងជាតិ បានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញា មានចំណងជើងថា៖

១៧មេសា មហាជ័យជោគ

ឈាមកក្រហមច្រាល ………. ស្រោចស្រពក្រុងវាល ………. កម្ពុជាមាតុភូមិ ឈាមកម្មករ ………. កសិករដ៏ឧត្តម ………. ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្ត ………. ឈាមប្រែក្លាយជា ………. កំហឹងខ្លាំងក្លា តស៊ូមោះមុត ………. ដប់ប្រាំពីរមេសា ………. ក្រោមទង់បដិវត្ត ភាពរំដោះ ………. អំពីភាពខ្ញុំគេ ………. ជយោ!ជយោ! ដប់ប្រាំពីរមេសា ………. ជោគជ័យមហាអស្ចារ្យ ………. មានន័យធំធេង លើសសម័យអង្គរ ………. យើងរួបរួមគ្នា ………. កសាងកម្ពុជា នឹងសង្គមថ្មី ………. បវរប្រជាធិបតេយ្យ ………. សមភាពនឹងយុត្តិធម៌ តាមមាគ៌ាម្ចាស់ការ ………. ឯករាជរឹងមាំ ………. ប្ដេជ្ញាដាច់ខាត ការមាតុភូមិ ………. ទឹកដីឧត្តមបដិវត្ត ………. ដ៏រុងរឿងជយោ! ជយោ!ជយោ! ………. កម្ពុជាថ្មី ………. ប្រជាធិបតេយ្យ សំបូរថ្កុំថ្កើង ………. ប្ដេជ្ញាជ្រោងគ្រវី ………. ទង់បដិវត្ត ក្រហមខ្ពស់ឡើង ………. សាងមាតុភូមិយើង ………. ឲ្យចំរើនលោតផ្លោះ មហារុងរឿង ………. មហាអស្ចារ្យ។

តើអ្នកទាំងអស់គ្នានយល់ យ៉ាងណាដែលចំពោះបទចម្រៀងជាតិរបស់ខ្មែរយើង សម័យពុល ពត?

ទង់ជាតិសម័យខ្មែរក្រហម

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s