មិនចាំបាច់Jailbreak ក៏អាចប្រើបានពេញលេញ ដោយមិនអស់លុយ!

សំរាប់ទូរស័ព្ទ iphone ឬក៏ ipad ដែលបាន upgrade ios 5.1 ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះ ហើយមិនទាន់អាច Jailbreak បាននោះប្រាកដ ជាចង់ Download  កម្មវិធីដែលគិតថ្លៃ យកមក ប្រើប្រាស់ដោយពេញលេញហើយ មិនអស់ប្រាក់ទៀតនោះ ពេលដែលបានអាន អត្តបទនេះ ហើយប្រាកដជាសប្បាយចិត្តជាមិនខាន។ មានកម្មវីធីពីរដែលអាចជាជួយ iphone ipad ដែលមិន ទាន់ Jailbreakនោះគឺ Chomp និង AppsGonefree ។ បញ្ចាក់ការ Download មានរយះពេល កំនត់ ការកំនត់នេះដូចជា Promotion អញ្ចឹងដែរ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s