តើមានអ្វីកើតឡើងជាមួយGmailទៅ?

សំរាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Email របស់ក្រុមហ៊ុន Google (gmail) ដឹងដែរឬទេថា តើមានអ្វីខ្លះ កើតឡើងចំពោះ Gmail ដែលជាសេវាកម្ម mail ដ៏ល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុន Googleនេះ? រាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែង តែមើលពណ៌មាន ទំហំ ដែលបានប្រើប្រាស់ Email និងទំហំដែលនៅសល់របស់ក្រុមហ៊ុន google . ជាការពិតការពីមុន gmail ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ 7.5GB ដោយមិនគិតថ្លៃប្រសិនបើចង់ប្រើប្រាស់ ទំហំច្រើនជាងនេះ ត្រូវចំណាយលុយ។ តែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃណាឲ្យប្រាកដ៏ដែរ ប៉ុន្តែដឹង ត្រឹម ថាវាអាចនិងទើបតែទទួលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏មិនដែរ។ នេះជាការផ្តល់ឲ្យយ៉ាងពិសេស របស់ក្រុម ហ៊ុន google ដែលគ្រប់ អ្នកប្រើប្រាស់ Gmail ទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ដល់ទៅទំហំ 10 GB។ នេះមានន័យថា Gmail បន្ថែមឲ្យ 2,5GB . សង្ឍឹមថា Gmail នឹងផ្តល់ទំហំឲ្យកាន់តែច្រើនទៅ ៗជាបន្តទៀត។ ប្រសិនបើ មិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Gmail បន្ថែមទំហំនេះ សូម ប្រាប់ខ្ញុំផង។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s