វចនានុក្រម អង់គ្លេស ខ្មែរ សំរាប់ OS android (Khmer Dictionary for OS Android)

នេះពិតជាបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍បានមួយផ្សេងទៀត សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ដើរ ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS Android។ អត្ថប្រយោជន៍នោះគឺ វចនានុក្រម ដែលបកប្រែ ពីភាសា អង់គ្លេសមកខ្មែរ ដែលសរសេរឡើងដោយក្រុម Khmer Android អាចទាញយកមកប្រើដោយ សេរីតាមរយៈ Android Market ។ គ្រាន់ចុច Search ពាក្យថា Phum Dictionary បន្ទាប់មក ទាយយករួចចុងតំឡើងជាការស្រេច។ សូមអរគុណចំពោះក្រុម Khmer Android និង ក្រុមហ៊ុន LG ដែលបានចាប់ដៃគ្នាក្នុងការបង្កើតឲ្យមាន English-Khmer Dictionary for Android OS នេះ ឡើង។

សូមបញ្ចាក់ថា ភាសាខ្មែរ សំរាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការណ៍​Android OS នេះកាន់តែមាន ការ អភិវឌ្ឍន៍បានមួយកំរិតទៀតហើយ ដូចយើងអាចមើល Website khmer បានតាមរយៈ Khmum Browserជាដើម។ ហើយចាប់ៗនេះយើងប្រាកដជាអាចសរសេរអក្សរខ្មែរ យូនីកូដបាន លើទូរស័ព្ទ ដៃទំនើប Android OS ទៀតផង។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s