ឆ្នោត​ផ្សងសំណាង​ទៅ​រស់នៅ​អាមេរិក​

សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែល មានប្រជាជន ចំរុះជាតិសាសន៍ មករស់នៅច្រើនជាងគេ។ ហើយជនជាតិទាំងនោះបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍​តាមវិធីសាស្រ្ត ខុសគ្នា ខ្លះមក តាមរយៈ ជាជន ភាសខ្លួនដោយសារតែប្រទេសកំនើតរបស់ខ្លួនមាន សង្រ្គាម បញ្ហាអសន្តិសុខ បញ្ហានរយោបាយ ហើយខ្លះទៀតតាមរយៈ ការរៀបការ បន្តការសិក្សា ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណាងនោះ ក៏អាមេរិក បាន ផ្លល់ឪកាសឲ្យដែរ កម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល អាមេរិក ដោយ​មិនមានគិតថ្លៃទៅ​លើ សេវាកម្មអ្វីទាំងអស់ ហើយកម្មវីធីបានបង្កើតឡើងចាប់តំាងពីឆ្នាំ 1995 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នេះ មាន ជនអន្តោប្រវេស៍ប្រហែលចំនួន 70ម៉ឺននាក់ស្របច្បាប់តាមរយៈកម្មវិធីនេះ ។ ប្រសិនបើមិត្ត អ្នកអានមានចំណាប់អារម្មណ៍ ក្រសួងការបរទេស​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក តម្រូវអោយ​អ្នក​ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ ឆ្នោត​ផ្សងសំណាង​បំពេញ​ពាក្យ​សុំ​តាម​        ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធើ​ណេ​ត ​ដោយ​ខ្លួនឯង តាមរយៈ Website (www.dvlottery.state.gov)​។​  សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យុ មានសំណាងក្នុង កម្មវីធីនេះ ។ ប្រហែលជាខ្ញុំក៏ចុះឈ្មោះចូររួមដែរ ។ ពេលដែលបានចុះឈ្មោះចូររួម ខ្ញុំនឹង ប្រាប់ ដ៏មិត្តទាំងអស់គ្នាមិនខាន។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s