ធ្វើ​ម៉េច​ទើប​ខ្ញុំ​​បង្កើត​គណនី​ក្នុង Google+ បាន?

Google+ គឺជា Social network ថ្មីមួយទៀតដែល ទើបតែបង្កើត ឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុនយក្ស Google។ នៅពេលដំបូង ពេលដែលខ្ញុំបាន ដឹងថា មាន  Social Network ថ្មីជារបស់ Google ខ្ញុំចង់ ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ភ្លាមៗតែម្តង តែពេលនោះ ការទទួលសិទ្ធប្រើប្រាស់មិនទាន់ បើកចំហរ នៅឡើយ ទេ ។ ថ្មីៗនេះស្ទើរតែគ្រប់ Website ដែលផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន ទាក់ទង នឹងពត៌មានវិទ្យា គឺគេនាំគ្នានិយាយពី Google+ ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាWebsite http://www.sabay.com.kh/

ក៏បានលើកយកបញ្ហានេះមកផ្សាយដែរ ជាគឺការប្រៀបធៀប Google+ និង FaceBook . ប៉ុន្តែ សំរាប់4open វិញចង់ប្រាប់ថា ការបង្កើតគណនី ក្នុង Google+ ឥឡូវយើង អាចបង្កើតបាន ហើយ ដោយគ្រាន់តែយើងមាន Google Account ជាការស្រាច។ ហើយបន្ទាប់ពីយើង មាន Google+ ហើយយើងអាច Invite មិត្តភ័ត្កឲ្យចូលរួមបាន ដោយបើកចំហរ។ ខាងក្រោមនេះជា រូប G00gle+ របស់ខ្ញុំ។


ចំពោះរបៀបបង្កើតអាចចូរមើលក្នុង Website http://www.google.com/+/learnmore/

 

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s