តើ Hamachi ជាអ្វីទៅ?

អត្ថបទដើមរបស់ FileHippo.com ។ 4open បានសាកល្បងប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Remote ថ្មីមួយ មានឈ្មោះថា  Hamachi ដែលជាប្រភេទ Freeware ហើយ ឃើញថា មានប្រយោជន៍ក្នុងការ ប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកធ្វើការ និង ការសិក្សា ។ អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាអាចទាយបានហើយ ថា Hamchi ជាកម្មវិធី VPN service សំរាប់ Remote access to Network ។ គុណសម្បត្តិ របស់ វាគឺ យើងអាច access ចូរមកយកឯកសាររបស់network បានគ្រប់ទីកន្លែង និង គ្រប់ពេលវេលា ឲ្យតែមាន Internet ប្រើប្រាស់។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺវាមាន លក្ខណៈ ជា direct peer-to-peer connectivity ។ ខាងក្រោមនេះជា list និយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់ Hamachi ៖

 • LAN over the Internet វាធ្វើការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រជាច្រើនចូរគ្នាបង្កើតបានជា network មួយដែលអាច Share អ្វីៗជាច្រើនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានដោសុវត្តិភាព។
 • Files and Network Drives – អាចប្រើប្រាស់ File ឬ hard driveរួមគ្នា
 • Zero-configuration វាអាចភ្ជាប់ Net ID ខុសគ្នាចូរគ្នាបានដោយគ្មាន Router
 • Security – Industry leading encryption and authentication.
 • Cost Effective អាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ អ្នកមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម
  Title: Hamachi 2.0.3.115
  Filename: hamachi.msi
  File size: 3.59MB (3,768,320 bytes)
  Requirements: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64
  Languages: Multiple languages
  License: Freeware
  Date added: May 31, 2011
  Author: LogMeIn Inc

  This slideshow requires JavaScript.

  សូមចុចត្រង់នេះដើម្បី Download Hamachi យកទៅប្រើប្រាស់

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s