កម្មវិធីលាក់ ICONS នៅលើDesktop(AutoHide DesktopICons1.31)

​​​​​  នេះគឺជាការសាកល្បងមួយថ្មីសំរាប់  4opeក្នុងការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីមួយដែលអាចជួយសំរួលអ្នក​ប្រើប្រាស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រង Icons នៅលើ      Desktop។     កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា AutoHide DesktopICons1.31ដែលមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចចុច ត្រង់ពាក្យថា 4open to Free Download AutoHide DesktopIcons ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយបើកចំហរ ។

វិធីប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះអាច Install នៅលើ Os Windows  2000/XP/2003/Vista/7 ហើយ កម្មវិធីនេះវា នឹងRun Auto  អាចឲ្យមិត្តលាក់ icons ទាំងអស់ដែលនៅលើ desktop ប្រសិនបើមិន ចុច ឬ select លើ icon នោះ ក្នុងរយៈពេល​ណាមួយ ហើយ icon នឹងបង្ហាញពេលដែល click mouse ។ ក្រោយពីសាកល្បងហើយឃើញថាល្អចំពោះមិត្តដែរទើប 4open ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត ដល់មិត្តទាំងអស់គ្នា។

រូបភាព Desktop នៅមុនពេលមិនទាន់លាក់ ICons

 រូបភាព Desktop ក្រោយពេលបានលាក់ ICons

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់មិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយបើកចំហរ ពី Open Minded 

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s