របៀប Copy CD បទចម្រៀងចូរក្នុង កុំព្យូទ័រ!

ខ្ញុំអត់ចេះ Copy CD បទចម្រៀងចូរក្នុង កុំព្យូទ័រទេ! នេះឃ្លាមួយដែល 4open មិនចង់លឺទាល់តែ សោះ ទើប4open Post អត្ថបទនេះឡើង ដើម្បីពន្យល់ពីរបៀប Copy CD បទចម្រៀង ឬក៏ Copy CD សន្ទារភាសាជប៉ុន ភាសាអង់គ្លេសជាដើមសំរាប់ ស្តាប់តាម Computer។ ប៉ុន្តែ4open គិតថា OS ដែលខ្មែរយើងកំពុងពេញនិយមប្រើនោះគឺ ជា OS Windows។ ហើយឥឡូវគេឃើញមាន OS Windows XP, Windows7 ហើយនិងជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Windows គឺជា Windows8 អញ្ចឹងហើយ 4open សូមបង្ហាញប្រាប់ពីរបៀប Copy CD ក្នុង Windows7 ព្រោះមានចំនួនអ្នក កំពុង ប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ។ សូមអានការណែនាំដូចខាងក្រោមៈ

១. ដាក់ CD ដែលចង់ Copy ចូរទៅក្នុង CDRom ឬក៏ DVD Rom

២. បើក កម្មវីធី Windows Media Player សូមប្រាប់ថា គ្រប់OS របស់ Windows គឺមាន កម្មវិធីនេះ

     ចុច Start => Windows Media Player

       កម្មវិធី Windows Media Player នឹងបើកឡើយចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

      បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចតាមលេខលំដាប់ក្នុង រូបខាងក្រោមៈ

ជាចុងក្រោយសូមរងចាំដល់ពេល Windows Media Player Rip CD ចប់ CD/DVD Rom នឹង បញ្ចេញ CD មកខាងក្រៅដោយខ្លួនឯងនេះ បញ្ចាក់ថា មិត្តបាន ទទួលបានជោគជ័យក្នុង Copy ហើយ។ តើងាយស្រួលទេក្នុង ការ Copy CD សូមប្រាប់មិត្តភ័ត្តរបស់អ្នកបន្តទៀតផងបើកចំហរ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s