Monthly Archives: June 2011

របៀប Install Khmer Unicode ក្នុង OS Windows XP

  នេះមិនមែនជាអ្វីដែល4openចង់ត្រលប់ក្រោយទៅនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាចាស់ ជិតហួស សម័យនោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលមិត្តភ័ត្តអ្នកអាន WordPress របស់4open សួរ សំនួរមក ហើយសំនួរនេះក៏វាមិនហួសពីសមត្ថិភាពរបស់ 4openផងទើប 4openអាចជួយឆ្លើយ បាន។ សំនួរ សួរថាហេតុអ្វីក៏ ខ្ញុំមិនអាច Install Khmer Unicode ចូរក្នុង កុំព្យូទ័រដែលប្រើ OS Windows? តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូម្តេចទៅទើបអាច Install បាន? ចម្លើយងាយៗ ចំពោះសំនួរទី១ គឺវាមក មួលហេតុ មួយចំបងបំផុតគឺ អ្នកមិនទាន់ចេះ Install។ ចំពោះសំនួរទី២វិញខ្ញុំគិតថា អ្នកបានធ្វើវា រួចហើយ ហើយវាចំនុចត្រឹមត្រូវបំផុតសំរាប់យើងដែលមិនទាន់ចេះ Install គឺត្រូវសួរអ្នកចេះ ឲ្យគេជួយប្រាប់ពីវិធី … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

កម្មវិធីលាក់ ICONS នៅលើDesktop(AutoHide DesktopICons1.31)

​​​​​  នេះគឺជាការសាកល្បងមួយថ្មីសំរាប់  4opeក្នុងការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីមួយដែលអាចជួយសំរួលអ្នក​ប្រើប្រាស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រង Icons នៅលើ      Desktop។     កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា AutoHide DesktopICons1.31ដែលមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចចុច ត្រង់ពាក្យថា 4open to Free Download AutoHide DesktopIcons ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយបើកចំហរ ។ វិធីប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះអាច Install នៅលើ Os Windows  2000/XP/2003/Vista/7 ហើយ កម្មវិធីនេះវា នឹងRun Auto  អាចឲ្យមិត្តលាក់ icons ទាំងអស់ដែលនៅលើ desktop ប្រសិនបើមិន ចុច … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

កម្មវិធីបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ( Khmer Unicode Converter )!

   កម្មវិធីបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ បើតាម     4open ដឹងវាបានវិវឌ្ឍនដល់ ជំនាន់ ទី 1.5.2 ដែលជាជំនាន់ចុងក្រោយ។ តើកម្មវិធីនេះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះបានទៅ? មុននឹងឆ្លើយនឹងសំនូរនេះ 4open សូមប្រាប់ថាកម្មវិធី ជាប្រភេទ Open Soft (Freeware) ដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយ ឥតអត់ លុយមួយកាត់មួយសេនឡើយ។ ដូច្នេះ     Download វាទុកប្រើទៅក៏គ្មានខាតអ្វីដែរ។ ប៉ុន្តែឥឡូវ 4open គិតថាមិត្តគួរតែ Download ត្រឹមតែជំនាន់ 1.5.1 សិនបានហើយព្រោះ 4open បាន សាកល្បងប្រើវា វាអាចបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរយើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។ ចុចត្រង់ពាក្យ 4open … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

តើអ្វីទៅជា all my apps?

       បន្ទាប់ទទួលបាន  Comment មួយដែល ចង់ឲ្យ 4open ដាក់បង្ហាញគំនិតថ្មី ពត៌មានថ្មី ដោយចង់ឲ្យ Post ឲ្យបានរហ័សជាងមុននោះ។ 4open សូមអរគុណ ហើយសន្យាថា និងខិតខំ ប្រឹងប្រែព្យាយាម Post ឲ្យបានរហ័សជាងមុន។ ត្រលប់មកប្រធានបទយើងវិញថា តើអ្វីទៅជា all my apps? all my apps ជាឈ្មោះ Website មួយដែលជា Website ដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយ កម្មវិធី New Applications សំរាប់ Downloadយកមកប្រើប្រាស់ ដែលមានដាក់ទាំង កម្មវីធីអាចប្រើប្រាស់ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

របៀប Copy CD បទចម្រៀងចូរក្នុង កុំព្យូទ័រ!

ខ្ញុំអត់ចេះ Copy CD បទចម្រៀងចូរក្នុង កុំព្យូទ័រទេ! នេះឃ្លាមួយដែល 4open មិនចង់លឺទាល់តែ សោះ ទើប4open Post អត្ថបទនេះឡើង ដើម្បីពន្យល់ពីរបៀប Copy CD បទចម្រៀង ឬក៏ Copy CD សន្ទារភាសាជប៉ុន ភាសាអង់គ្លេសជាដើមសំរាប់ ស្តាប់តាម Computer។ ប៉ុន្តែ4open គិតថា OS ដែលខ្មែរយើងកំពុងពេញនិយមប្រើនោះគឺ ជា OS Windows។ ហើយឥឡូវគេឃើញមាន OS Windows XP, Windows7 ហើយនិងជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Windows គឺជា Windows8 អញ្ចឹងហើយ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ការចូររួមគាំទ្រការប្រើប្រាស់ Khmer Unicode សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ភាសាខ្មែរក្នុងបច្ចេកវិទ្យា!

​​4openបានប្តូរមកប្រើខ្មែរយូនីកូដតាំងពី ខ្មែរយូនីកូដចេញលើកដំបូងម្ល៉េះ ហើយក៏បានចូររួមផ្សព្វ ផ្សាយឲ្យមាន ការប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដដល់មិត្តភ័ត្តរបស់   4Open ទៀតផង។មិត្តភ័ត្ត នៅដេប៉ាតឺម៉ង់ ភាសាជប៉ុន នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសតាមរយៈស្នើរទៅអ្នកគ្រូប្រធាន ដេប៉ាតឺម៉ង់ ដាក់កិច្ចការឲ្យនិស្សិតបកប្រែពីភាសាជប៉ុន មកភាសាខ្មែរ ហើយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរ ចាំបាច់ត្រូវតែ សរសេរដោយកុំព្យូទ័រហើយ ប្រើខ្មែរយូនីកូដ។ មួយវិញទៀតនៅពេលដែល 4open ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្ទប់កុំព្យូទ័រ 4open បាន Setup Khmer Unicode គ្រប់កុំព្យូទ័រទាំងអស់ របស់Lab។ ហើយធ្វើការចែករំលែក Soft Khmer Unicode ដោយបើកចំហរសេរី។ ហើយក្នុងនាម ជាប្រធានក្រុមនិស្សិត IT ពេលយប់, 4open បានស្នើទៅនិស្សិត … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Freeware?

កម្មវិធី Freeware ជាកម្មវិធីមួយ​ដែលអាច Download យកមកប្រើប្រាស់ បានដោយអត់អស់ លុយទិញ អស់តែលុយប្រើInternet សំរាប់ Download តែប៉ុណ្ណោះបាទ។ ហើយកម្មវិធី Freeware ខ្លះមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងជាង Application ដែលចំណាយលុយទៀតផង​។ ដូច្នេះហើយបាន ជា 4open ចង់ឲ្យមិត្តដែលបានចូលអាន 4open wordpress ទទួលបាន ផលប្រយោជន៍ពី ការប្រើ ប្រាស់ កម្មវិធីFreeware។ ឧទាហរណ៍កម្មវិធី Freeware ដែលពេញនិយមបំផុត ដូចជា Skype, Comodo Internet Security, uTorrent , CCleaner ជាដើមដែលអាច Download … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment