តើគួរប្រើកម្មវីធី កំចាត់ Virus បែបណាទើបល្អ?

ពិតជាមហាសែនឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ ឲ្យតែនឹងដល់បញ្ហា Virus របស់កុំព្យូទ័រម្តងៗ តើមិត្តអ្នក អានរបស់4open គិតដូចម្តេចដែរ? 4open បានកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែង ស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាកុំព្យូទ័រ ជា ពិសេសពី បញ្ហា Virus ដែលនៅក្នុង Post លើកមុន 4Open បាន និយាយពី របៀបដែលប្រើ Anti virus ឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់។ ចំពោះ Post នេះវិញម្តង នឹងនិយាយពី បញ្ហា ថា តើគួរ ប្រើកម្មវីធីកំចាត់Virus បែបណាទៅទើបល្អ ត្រង់ចំនុចនេះ 4open ចង់និយាយ ពីប្រភេទ កម្មវិធី កំចាត់​ Virus ដែលល្បីល្បាញ មានអ្នកប្រើច្រើន និង មានក្រុមហ៊ុនបង្កើតត្រឹមត្រូវ ដូចជា Norton Antivirus, AVG Antivirus, Nod32 ជាដើម។ ឥឡូវសូមនិយាយពីការចូរចិត្តប្រើរបស់ 4Open វិញ ម្តង។ ភាគច្រើនបំផុត 4Open ប្រើប្រាស់កម្មវីធី មួយប្រភេទ ម្តងជា រៀងរាល់ខែ ដោយ ផ្លាស់ប្តូរ វា ម្តងមួយខែ ម្តងមួយខែ។ ឧទាហរណ៍ឲ្យងាយស្រួលស្តាប់បន្តិចទៅគឺ ខែកញ្ញា យើងប្រើ AVG ហើយ រយះពេល ជាប្រភេទ Trial Version មានរយះពេល៣០ថ្ងៃ ដូច្នេះ នៅខែ តុលា យើង ផ្លាស់ ប្តូរវាទៅប្រើប្រាស់ ប្រភេទផ្សេងវិញ ដូច Nod32។ តាមរយះនៃការស្រាវជ្រាវ នឹងបទពិសោធន៍ ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់របស់ 4open ឃើញថា កម្មវីធីកំចាត់ Virus ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាងគេ នោះគឺ Norton Antivirus, Nod 32 , Kaspersky ទាំងបីកម្មវីធីនេះ ពិតជាមានឈ្មោះល្បីល្បាញ ណាស់ អាចនិយាយ ងាយស្រួលប្រើ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ នៅមាន Update តទៀត។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s