ស្វែងយល់ពីWeb Browsers!

សំរាប់អ្នកចូរចិត្តប្រើប្រាស់ Internet ពិតជាបានស្គាល់ Internet Explorer ដែលហៅកាត់ថា IE ​ដែលជាWeb Browser ដែរបង្កើតឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ ហើយកម្មវីធី នេះត្រូវ បាន ដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយ OS Windows គ្រប់ប្រភេទ ដូច Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vistar, Windows 7។ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ Internet Explorer បានចេញដល់ Version 9 ។ ប៉ុន្តែ Version 9 នេះមិនអាចប្រើប្រាស់ជា OS Windows XP ឡើយ ក៏ប៉ុន្តែ សំរាប់ IE Version 8 ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ Windows 7 ឥឡូវក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Windows XP ។ ដូច្នេះសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់Windows XP ហើយចង់បានកម្មវីធី IE Version 8 សូម ចុចត្រង់នេះ Open Minded ដើម្បីធ្វើការ Download ។ សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់Windows 7 ហើយចង់ បានកម្មវីធី IE​ Version 9 ចុចត្រង់នេះ​ Open Minded ដើម្បីធ្វើការ Download ។ សំរាប់ Version 9 បានបែងចែកការប្រើប្រាស់ជាពីរ ប្រភេទ មួយសំរាប់ Win32 និង មួយទៀត សំរាប់ Win 64 ដូច្នេះ ត្រូវស្វែងយល់ថា តើ  Windows 7 ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ជា ប្រភេទ Win32 ឬក៏ជា Win 64។ អ្វីដែល 4Open ចង់ឲ្យមិត្តអ្នកអានដឹងនោះគឺ បញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ Web Browsers តែមួយ ដែល ជាហេតុ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានពេលដែល Web Browsers ខូច Error ដូចជាមិន អាច Log On ចូរទៅក្នុង E_mail Account , Face Book Account ជាដើម។ 4Open សូមណែនាំឲ្យ មិត្ត អ្នក ប្រើប្រាស់ គួរ តែ ជ្រើសរើស យក Web Browsers ពីរប្រភេទ មក តំឡើង លើម៉ាស៊ីន របស់ មិទ្តទាំងអស់គ្នា។ បើមិត្តកំពុងប្រើប្រាស់ IE ហើយគួរតែជ្រើសរើស យក Web Browsers ផ្សេង ទៀតមកតំឡើងដូចជា Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Avant Browser, Flock, K-Meleon, Netscape, SeaMonkey, ចំពោះការ Download គ្រាន់តែចុចលើ ឈ្មោះ Web Browsers និមួយៗ តែប៉ុណ្ណោះ។ សំរាប់ការបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់ Web Browsers និមួយៗ 4open នឹង ពន្យល់បកស្រាយនៅពេលក្រោយទៀត។ សូមចូររួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ បច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យានៅ​ប្រទេសកម្ពុជាយើង ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s